„Nepočujúcim a nedoslýchavým športovcom nejde len o medaily a výsledky. Ich snahou je dostať sa aj v spoločnosti na patričné miesto, pretože počujúci v mnohých prípadoch ešte stále nepovažujú ich hendikep za taký vážny,“ uviedol J. Droba, ktorý sa pomoci nepočujúcim venuje už 15 rokov a štvrtý rok pôsobí ako ambasádor nepočujúcich športovcov.

Share This