ŽUPA POD DROBOM: Máte nárok na viac

1. ÚVOD

Tí, ktorí Ďura Drobu poznajú, o ňom hovoria, že bude dobrý župan. Je to férový človek, vynikajúci manažér a hlavne politik, ktorý vie, že obyvatelia Bratislavského kraja majú nárok na viac. Dôkazom toho je aj tento program. Nemaľuje v ňom vzdušné zámky. Všetkým je nám jasné, že zdroje bratislavskej župy sú obmedzené, rovnako aj jej reálne právomoci. A aj to, že Bratislavský kraj má veľa praktických problémov – s dopravou, nedostatočným počtom miest v materských školách aj domovoch pre seniorov. A veľa ďalších.

Ale teší ma, že Juraj je v prvom rade odhodlaný bojovať s korupciou, aby peniaze občanov nekončili vo vreckách špekulantov a kšeftárov cez predražené a nepotrebné zákazky. Juraj Droba nie je v tomto boji sám. Môže sa spoľahnúť na širokú koalíciu slušných strán, na 49 kandidátov, ktorí sú odhodlaní na plnení tohto programu spolupracovať. Náš spoločný cieľ je jediný. Chceme vytrhnúť túto krajinu z rúk korupčníkov a podvodníkov a vrátiť ju ľuďom. Chceme, aby ju na všetkých úrovniach spravovali zodpovední a čestní odborníci.

Pomôžte Jurajovi a jeho tímu vymeniť opotrebovaných politikov, ktorí mali dlhé roky funkcie aj príležitosti posunúť mesto i región ďalej, no premárnili ich.

Juraj žije celý život v Bratislave. Mesto, celý kraj a jeho problémy dobre pozná. Som presvedčený, že dokáže tomuto kraju pomôcť. Chcem vás uistiť, že hlas pre Juraja Drobu je hlasom pre SaS. Dávam za neho ruku do ohňa.

Richard Sulík, predseda SaS

Ak by som mal jednou vetou vystihnúť, v akom stave sa Bratislavský samosprávny kraj nachádza, povedal by som, že ide výrazne pod svoje možnosti. Sme jeden z najbohatších regiónov v Európskej únii a napriek tomu to ľudia necítia. Doprava má ďaleko od úrovne 21. storočia – chýba zmysluplná integrovaná doprava, kvalitné cesty, koľajová doprava. Výsledkom sú dennodenné zápchy bez akejkoľvek alternatívy. Riadenie kraja je priemerné, obyvatelia nemajú pocit, že župa má pre nich zmysel. Bratislavskému kraju chýba skutočná vízia moderného európskeho regiónu, absentuje odvaha robiť veľké veci. Politika v našom kraji bola iba „kúriť a svietiť“. S odvahou a odhodlaním pre inovácie máme na viac.

Ako kandidát pravicovej koalície na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja nebudem stavať v programe vzdušné zámky. S ohľadom na obmedzené župné zdroje a najmä reálne župné právomoci sa budem starať o to, aby župa rozvíjala čo najlepšie tie oblasti, ktoré jej zveril zákon. Zároveň však budem odhodlaný presadzovať, aby župa dala občanom viac.

Spoluprácu medzi župou, magistrátom, mestskými časťami a obcami na území Bratislavského kraja považujem za nevyhnutnú. Z pohľadu župy preto vieme urobiť ešte viac aktívnym vyhľadávaním príležitostí pre spoluprácu. Som si istý, že ak sa budeme navzájom počúvať a rešpektovať, vzídu z toho inšpiratívne nápady a riešenia. V manažérskej praxi som vždy staval na schopnosti stmeliť ľudí s rôznorodými názormi a záujmami do funkčného tímu. Presne takto budem postupovať ako župan.

 


Juraj Droba, 
kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

2. ŽUPA S NULOVOU TOLERANCIOU KORUPCIE

Bratislavský kraj sa pre občanov stal synonymom úradu, ktorý stále nevie poriadne preukázať opodstatnenosť svojej existencie. Občania nemajú dostatočný kontakt so župou a nepoznajú výstupy jej práce. Musíme preto priblížiť župu verejnosti otvorenou komunikáciou a transparentným riadením. Zároveň musíme hospodárenie župy podrobiť verejnej kontrole a bojovať s korupciou tak, aby peniaze občanov nekončili vo vreckách špekulantov a kšeftárov cez predražené a nepotrebné zákazky.

Princípy nulovej tolerancie korupcie:

 • Nulová tolerancia pri prijímaní ľudí spojených s korupčnými kauzami. To, že úradník konal “v súlade so zákonom”, nestačí. Pre mňa je dôležitá aj hospodárnosť a morálnosť rozhodnutí.
 • Nulová tolerancia pre spoluprácu s firmami spojenými s korupčnými kauzami.
 • Neskrývame pred verejnosťou, čo robíme a na čo míňame peniaze.
 • Reagujeme na každé podozrenie a za chyby vyvodzujeme zodpovednosť.
 • Každý uchádzač o zákazku musí mať rovnaké práva a šance nielen na papieri. Majme na pamäti, že každé ušetrené euro môžeme investovať do rozvoja kraja.
 • Zverejňujeme všetko, čo nám zákon explicitne nezakazuje.

Riešenie pre župu bez korupcie:

 • Voľné miesta v zariadeniach sociálnych služieb budú uverejňované na webe a ich prideľovanie bude transparentné.
 • Kľúčové pracovné pozície budeme obsadzovať cez otvorené výberové konania, kde bude rozhodovať odbornosť uchádzačov.
 • Osoby s možným konfliktom záujmov budú vylúčené z rozhodovania v konfliktnej záležitosti. Neohlásiť konflikt záujmov bude vážnym porušením pracovnej zmluvy.
 • Zavedieme riadenie župných podnikov tak, aby bolo kombináciou manažérskeho prístupu, kontroly od poslancov zastupiteľstva a verejnosti.
 • Župa bude mať transparentný účet, ktorý bude prehľadný a zrozumiteľný. Každý v ňom bude môcť jednoducho vyhľadávať faktúry a objednávky podľa dodávateľa, služby a sumy. Nebudeme skrývať pred verejnosťou, čo robíme a na čo míňame peniaze.
 • Budeme presadzovať, aby župan a župní poslanci a poslankyne povinne zverejňovali svoje daňové priznania aj nad rámec zákona. Ich príjmy budú podliehať kontrole verejnosti.
 • Ako župan budem každý mesiac diskutovať s občanmi na verejných stretnutiach. Pred kritikou sa nebudem skrývať, ale budem na ňu reagovať.
 • Zavedieme portál na nahlasovanie podnetov od občanov, kde budú všetky podnety preverené a župa bude komunikovať o stave ich riešenia.
 • Každoročne vystavíme “účet” za činnosť župy, aby občania vedeli, na čo boli použité ich peniaze.

 

3. DOBRÉ CESTY BEZ KOLÓN, KVALITNÁ VEREJNÁ DOPRAVA

Mobilita obyvateľov je pre dobré fungovanie kraja kľúčová a vyžaduje si zásadný obrat v prístupe k verejnej osobnej doprave, ako i k budovaniu a údržbe dopravnej infraštruktúry. Každodenné zápchy sú vizitkou nekoncepčného prístupu k doprave v uplynulých dvoch desaťročiach. Spôsobujú, že občan strávi na ceste do práce a z práce príliš veľa času, ktorý by mohol stráviť s rodinou, oddychom, alebo zábavou. Cesty sú preplnené osobnými automobilmi, pretože verejná osobná doprava neposkytuje dostatočný komfort a rýchlosť pre značnú časť obyvateľov regiónu. Chýbajú nám vyhradené autobusové pruhy, kvalitné a kryté zastávky, záchytné parkoviská, ale aj bezpečné a vzájomne prepojené cyklotrasy, ktoré by pre časť ľudí mohli znamenať lacnú a zdravú alternatívu voči použitiu automobilu. Dopravná infraštruktúra je v kompetencii mesta, kraja aj štátu. Jej rozvoj preto závisí od schopnosti predsedu kraja manažérsky túto spoluprácu riadiť.

Hlavné ciele pre lepšiu dopravu:

 • Zrýchlime prepravu občanov do práce a z práce.
 • Zahustíme spoje prímestskej autobusovej dopravy a zavedieme pravidelnosť.
 • Vybudujeme kvalitné kryté zastávky a prestupné miesta.
 • Prispejeme k vybudovaniu záchytných parkovísk pri železničných staniciach a dôležitých uzloch.
 • Zlepšíme verejnú osobnú dopravu tak, že bude pre občana reálnou alternatívou k autu.
 • Podporíme kroky štátu, ktoré zvýšia kvalitu a štandard dopravy v regióne.
 • Vybudujeme cyklistickú dopravnú sieť v celom kraji, spolu s infraštruktúrou (stojany, parkoviská, značenie, bike-sharing).

Riešenia pre dopravu bez kolón

 • Za účasti verejnosti pripravíme a zavedieme do praxe program systematickej rekonštrukcie ciest a odstraňovania výtlkov.
 • V regióne prispejeme k vybudovaniu záchytných parkovísk pri železničných staniciach a na vstupe do Bratislavy s dostupným prepojením na verejnú osobnú dopravu, bike sharing alebo car sharing. Na záchytných parkoviskách bude parkovanie na cestovný lístok verejnej dopravy.
 • Podporíme parkovaciu politiku v mestách a obciach, ktorá bude zvýhodňovať rezidentov.
 • Budeme podporovať v rámci možností čo najrýchlejšie vybudovanie diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.
 • Podporíme začatie realizácie obchvatu Pezinok – Vinosady – Modra.
 • Podporíme budovanie inteligentného dopravného značenia a usmerňovania dopravy, aby sa vodiči mohli vyhnúť zápcham.
 • Zasadíme sa o urýchlené vybudovanie už naprojektovanej mimoúrovňovej križovatky v Ivanke pri Dunaji aby sme odbremenili obec o časť tranzitnej záťaže.
 • Urýchlime vypracovanie projektovej dokumentácie na novú obchvatovú cestu Malaciek (1,8 km od Malých Levár po Studienku), aby sa čo najskôr odľahčilo dopravné zaťaženie centra
 • Zasadíme sa o vybudovanie štyroch kruhových objazdov Nová Dedinka, Tomášov, Studené a Miloslavov, aby sme zvýšili bezpečnosť a plynulosť dopravy pri napojení týchto obcí na hlavné ťahy.

Keďže viem, že pre mnohých z nás je auto nenahraditeľným spôsobom dopravy medzi prácou, rodinou, školou a voľnočasovými aktivitami detí, budem presadzovať také riešenia v doprave, ktoré odľahčia cesty pre všetkých účastníkov premávky a umožnia nám dostať sa rýchlejšie do cieľa.

Ďalšie riešenie pre dopravu

 • V strategických zámeroch a plánoch budeme preferovať a posilňovať podiel ekologických spôsobov dopravy.
 • Podporíme uľahčenie využívania jednostopových vozidiel, t.j. bicyklov, elektrobicyklov, skútrov a motocyklov ako dopravných prostriedkov, ktoré šetria životné prostredie, verejný priestor a pomáhajú riešiť problémy s parkovaním.
 • Podporujeme zdieľanie jázd (car pooling) a požičiavanie áut (car sharing)
 • Budeme budovať v spolupráci s mestskými časťami cyklotrasy. Potrebujeme dokončiť východný cyklo-obchvat Rača – Sv. Jur – Vajnory – Ivanka pri Dunaji – Vrakuňa.
 • Podporíme spájanie miest a okolitých obcí v kraji cyklochodníkmi a to nie len za turisticko-relaxačným účelom, ale najmä ako bezpečnú alternatívu k automobilovej doprave, za účelom denného dochádzania do práce. Taktiež podporíme prepojenie všetkých mestských častí Bratislavy s centrom.
 • Dobudujeme cykloturistickú sieť v Malých Karpatoch spolu s potrebnou infraštruktúrou (odpočívadlá, nabíjacie stanice pre e-bike, stojany s mapami, cykloturistické značenie).
 • Budeme iniciovať a podporovať zmeny v zákonoch, aby sa zlepšili podmienky pre dopravu, cyklodopravu, pešiu dopravu a pre imobilných občanov v Bratislavskom kraji.

Uvedomujem si, že cestovanie verejnou dopravou začína zabuchnutím vchodových dverí domu.   Vzdialenosť na zastávku, čakanie v príjemnom a suchom prostredí zastávky, nástup do klimatizovaného, alebo vyhriateho vozidla, bezpečná a plynulá premávka a komfortné prestupovanie bez zbytočného čakania, to všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú občana pri rozhodovaní, či použije verejnú dopravu. Bratislavská integrovaná doprava tento štandard nenapĺňa. Systém je stále príliš komplikovaný, občan sa ťažko orientuje v jednotlivých pásmach, s čím súvisí aj komplikované zakúpenie správneho cestovného lístku.

Rýchla verejná doprava odľahčí cesty v celom kraji

 • Chceme zjednodušiť, sprehľadniť a zefektívniť celý systém Integrovanej dopravy.
 • Podporíme integráciu všetkých dopravcov pôsobiacich v regióne (RegioJet, a autobusoví dopravcovia susedných regiónov), aby obyvatelia regiónu mali možnosť plnohodnotne využívať integrovaný cestovný lístok.
 • Umožníme vstup ďalších dopravcov do systému integrovanej dopravy. Konkurencia umožní kraju lacnejšie objednávať dopravné služby.
 • Podporíme zjednodušený predaj cestovných lístkov a zavedenie moderného spôsobu predaja cez mobilné aplikácie a bankové karty.
 • Zintenzívnime spoje prímestskej autobusovej dopravy a zavedieme aj v spolupráci so ŽSR pravidelné spoje aj v neskorších večerných hodinách.
 • Odstránime zbytočné súbehy rôznych druhov dopráv a dopravcov na jednej trase, ktoré dotuje buď štát alebo župa a takto ušetrené zdroje použijem na skvalitnenie dopravy.
 • Podporíme zjednodušený projekt prepojenia železničnej stanice Filiálka s Petržalkou.
 • V spolupráci so ŽSR podporíme urýchlené vybudovanie terminálov integrovanej osobnej prepravy (DNV, Lamačská brána, Patrónka, Mladá Garda, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa), aby na trati od Malaciek až po Dunajskú Stredu začal fungovať nosný dopravný systém pre mesto a región.
 • Budeme podporovať koľajovú dopravu ako nosný dopravný systém v regióne a podporovať kroky, ktoré zvýšia kapacity železničných tratí na území Bratislavského kraja (zdvojkoľajnenia úsekov a dobudovanie ďalších koľají).
 • Podporíme využitie železničných staníc na území Bratislavy s dobrým napojením na MHD (napríklad Bratislava Nové mesto).
 • Podporíme budovanie krytých a architektonicky atraktívnych zastávok a prestupných terminálov verejnej dopravy.
 • Podporíme zavedenie školských autobusov pre bezpečný zvoz a rozvoz detí v školskej dochádzke.

Električková doprava má množstvo výhod, ktoré by mal kraj využiť. Tým, že je väčšinou konštrukčne oddelená od ostatných druhov dopravy, nestojí v zápche. Navyše, električka šetrí životné prostredie. Budem podporovať projektovú prípravu a následnú výstavbu nových električkových tratí v regióne a to nie len na území mesta Bratislava, ale tam kde je to možné a efektívne, aj za jeho hranicu.

Riešenia pre električkovú dopravu

 • Podporíme predĺženie existujúcej vajnorskej električkovej radiály zo Zlatých Pieskov po Vajnory a vybudovanie prestupného terminálu na železničnú a autobusovú dopravu.
 • Podporujeme pripravovaný projekt druhej etapy trate v Petržalke po Janíkov Dvor. Budem presadzovať, aby bola budovaná ako kapacitná rýchlodráha.
 • Podporíme predĺženie dúbravskej električkovej radiály zo zastávky Pri kríži do novovznikajúcej časti Bory až po Volkswagen a Devínsku Novú Ves. Na križovatke so železničnou traťou Kúty – Bratislava vybudujeme prestupný terminál.
 • Podporíme úpravu električkovej trate na obratisku v Ružinove tak, aby vznikol prestupný terminál so železničnou traťou Bratislava Nové Mesto – Petržalka, resp. Vrakuňa (Podunajské Biskupice) v smere do Dunajskej Stredy.
 • Podporíme štúdiu uskutočniteľnosti na vybudovanie novej električkovej trate z centra cez Mlynské Nivy, Slovnaft až do Podunajských Biskupíc.
 • Tam, kde to bude možné, prestavíme električkové zastávky na integrované spolu s mestskou, resp. regionálnou hromadnou dopravou.
 • é tvoria prekážky v pohybe chodcov.
 • Budeme budovať a udržiavať v prevádzke plošiny a výťahy v podchodoch, schodištiach a priestranstvách pre mobilne znevýhodnených obyvateľov.
 • Zabezpečíme bezplatnú dopravu pre hendikepovaných občanov.

4. ZELEŇ JE DÔLEŽITEJŠIA AKO BETÓN

Popri iných problémoch kraja ako je doprava, výstavba, financovanie či parkovanie akoby sme zabúdali na to najcennejšie – zdravie obyvateľov. Ulice sme zaplnili dopravou, zelené priestory nahrádza výstavba a stromov a zelených plôch ubúda. Bratislava patrí medzi mestá s najvyššou hlučnosťou a prašnosťou v Európe. To všetko znižuje kvalitu života v meste. Zdravé miesto pre plnohodnotný každodenný život sa dá vytvoriť len tak, že mestá a obce budú zelené, čisté a ekologické. Zároveň by to mali byť miesta, ktoré vytvárajú priestor pre oddych, či aktívny životný štýl svojich obyvateľov.

Jednoznačný postoj pre zeleň:

 • Hovoríme rázne „nie“ ropovodu do Schwechatu. Ako sa hovorí, majme boha pri sebe, a nedajme si postaviť krížom cez hlavné mesto ropovod. Mienime proti tomuto projektu mobilizovať verejnú mienku nielen nášho regiónu, ale aj celého Slovenska.
 • Podporujeme, aby fragmenty lužných lesov na území Bratislavy boli vyhlásené za národný park Podunajsko.
 • Podporujeme ochranu vzácneho vodného zdroja na ostrove Sihoť.
 • Podporujeme posilnenie rekreačnej funkcie lesov v okolí Bratislavy.

Riešenie pre zelený kraj

 • Zabezpečíme systematický manažment zelene. Budeme pravidelne vysádzať novú zeleň, chrániť existujúce parky a zastavíme znižovanie ich počtu.
 • Budeme chrániť a zveľaďovať všetky verejné zdroje (najmä ovzdušie a vodu).
 • Budeme uskutočňovať prevenciu a zmierňovanie dopadov klimatických zmien, znižovať prehrievanie kraja, zadržiavať dažďovú vodu a vytvárať príjemnú mikroklímu.
 • Podporíme ekologickú, efektívnu, nízkoemisnú a priestorovo nenáročnú dopravu.
 • Aktívne sa zasadíme o riešenie kontaminovanej spodnej vody v mestských častiach Bratislavy a v obciach ako Miloslavov a Rovinka a riešenia toxického odpadu bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni.
 • Budeme presadzovať aktívnu politiku smerom k zachovaniu vinohradov.
 • Postupne chceme realizovať opatrenia na zlepšovanie energetickej účinnosti budov.
 • Budeme podporovať projekty umiestňovania mobilnej zelene, výstavby zelených striech, trávnatých plôch a pod.

5. DOSTUPNÉ SLUŽBY PRE SENIOROV

Plnohodnotné zapojenie starších ľudí do života je pre Bratislavský samosprávny kraj mimoriadne dôležitá téma, na ktorú sa zabúda. A to nielen preto, že počet seniorov rastie, ale najmä preto, že aj staršia generácia má nárok na vyššiu kvalitu života.

V seniorskom veku začnú ubúdať sily a problémom sa stávajú aj bežné úkony. Keď tento problém už rodina nedokáže zabezpečiť vlastnými silami, je možné sa obrátiť na samosprávu a na kraj.

Riešenia pre dostupnejšie služby

 • Budeme zvyšovať právne povedomie seniorov pri predkladaní sociálnych požiadaviek a ich správneho dokumentovania.
 • Zlepšíme informovanie seniorov o dostupných sociálnych službách.
 • Podporíme rozvoj terénnej sociálnej služby pre zotrvanie starších ľudí v prirodzenom rodinnom prostredí.
 • Budeme zväčšovať kapacity sociálnych zariadení s ohľadom na narastajúci podiel seniorov na celkovom počte obyvateľov kraja, znižovať čakaciu dobu na prijatie, zvyšovať kvalitu služieb a zabezpečovať transparentnosť prideľovania miest.
 • Podporíme vznik nových opatrovateľských pracovných miest, aby sa mal o seniorov kto postarať, keď sú ich blízki v práci.
 • Odstránime nedostatky denných stacionárov (hygienické, personálne štandardy, bezbariérovosť a pod.)
 • Lepšou dostupnosťou služieb budeme zvyšovať účasť seniorov na prevencii, motivovať ich k ochrane vlastného zdravia a prehlbovať komunikáciu s lekármi prvého kontaktu.
 • V spolupráci s ďalšími inštitúciami budeme podporovať aktívne starnutie seniorov a zdravý životný štýl formou edukačných aktivít.
 • Pri obnove vozového parku budeme nakupovať nízkopodlažné vozidlá, aby sme tak zvýšili dostupnosť hromadnej dopravy pre seniorov.
 • Aktivitami župy budeme prispievať k riešeniu osamelosti seniorov, medzigeneračnému dialógu a zvyšovaniu úcty k starším.

6. ŠPORT, SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY

Bratislavský kraj by mal byť otvorený pre všetkých, bez ohľadu na vek, vzdelanie, pohlavie, presvedčenie, sociálne postavenie, národnosť alebo iné odlišnosti. Cieľom je zapájať do aktívneho života mladých ľudí, strednú generáciu, seniorov, rodiny s deťmi, bezdomovcov, sociálne slabšie skupiny obyvateľov, zdravotne či inak znevýhodnených.

Riešenia pre šport a relax

 • Budeme podporovať zdravý životný štýl (najmä formou revitalizácie a budovania športovísk pre rekreačný a profesionálny šport).
 • Budeme presadzovať realizáciu nadregionálneho projektu športového a rodinného parku v Petržalke.
 • Budeme podporovať bežecké, cyklistické, korčuliarske a iné športové podujatia.
 • Podporíme organizovanú športovú činnosť, aby mohli dôstojne reprezentovať našu župu na slovenskej a medzinárodnej scéne.
 • Podporíme systematické budovanie vonkajších fitness parkov, ktoré nie sú náročné na čas ani na stavebné povolenia.
 • Navrhneme navýšenie prostriedkov v rozpočte Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na šport so zameraním na pešiu a cykloturistiku, na rozvoj aktivít vodáckeho turizmu, ekoturizmu v povodí riek Morava a Dunaj, agroturizmu a vínneho turizmu.
 • Budeme presadzovať systematické budovanie rekreačných cyklotrás vrátane chodníkov, resp. ciest pre korčuliarov.
 • Podporíme rekonštrukcie existujúcich plavární a podporím revitalizáciu vodných plôch určených na plávanie a rekreáciu.
 • Podporíme budovanie a udržiavanie turistických náučných chodníkov v lesoch s cieľom zvýšiť počet ľudí tráviacich čas vo voľnej prírode a upevňovať ich zdravie.
 • Podporíme vybudovanie nových mostov cez rieku Morava pre cyklistov a peších.
 • Vybudujeme systém lokálnych komunitných centier so športovou, vzdelávacou a kultúrnou funkciou.

 

Riešenia pre župu bez bariér

 • Budeme realizovať postupnú debarierizáciu verejných priestorov a župných budov.
 • Budeme budovať pešie ťahy bez reklamných pútačov, stĺpov, lámp a ostatných zariadení, ktoré tvoria prekážky v pohybe chodcov.
 • Budeme budovať a udržiavať v prevádzke plošiny a výťahy v podchodoch, schodištiach a priestranstvách pre mobilne znevýhodnených obyvateľov.
 • Zabezpečíme bezplatnú dopravu pre hendikepovaných občanov.

 

Riešenia pre dobrovoľníctvo

 • Budeme podporovať a rozvíjať fungovanie dobrovoľníckych centier.
 • Vytvoríme sieť dobrovoľníkov pomáhajúcich na akciách a projektoch kraja.
 • Zabezpečíme efektívnu materiálnu podporu pre prácu dobrovoľníkov.
 • Budeme zapájať bezdomovcov do skrášľovania verejných priestorov.
 • Podporu dobrovoľníctva budeme rozvíjať ako dlhodobý koncept a pripravíme akčný plán rozvoja dobrovoľníctva v kraji v spolupráci s už existujúcimi schémami fungujúcimi na štátnej alebo miestnej úrovni.
 • Formou CSR aktivít budeme zapájať firmy, inštitúcie a volených zástupcov občanov do pravidelných dobrovoľníckych akcií.

 

Riešenia v sociálnej a zdravotnej oblasti

 • V rámci právomocí župy podporíme výstavbu nájomných domov najmä pre znevýhodnené skupiny obyvateľov (mladé rodiny, seniori, nízkopríjmové skupiny).
 • Z eurofondov podporíme rekonštrukciu budov materských škôlok a rozvoj ich siete.
 • Zriadením záchytky pomôžeme polícii a záchranárom, ktorí často nemajú čas robiť svoju prácu práve preto, že na nich spadá aj starostlivosť o opitých ľudí.
 • Zvýšime atraktivitu podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov-špecialistov v obciach a zlepšíme tak dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov celého kraja.

7. KVALITNÉ A MODERNÉ ŠKOLY

Cítim jasnú zodpovednosť za vzdelávanie mladých ľudí tak, aby boli úspešní na trhu práce. Stredné odborné školy a gymnáziá majú v mojom ponímaní rovnocenné postavenie. Nie sú to školy pre menej a viac nadaných mladých ľudí,  pre menej a viac usilovných, ale pre mladých ľudí s rôznymi zručnosťami a predstavami o svojom budúcom živote. Potrebujeme motivovať mladých ľudí pre štúdium na stredných školách, osobitne odborných, a zvýšiť ich kvalitu. Potrebujeme pre nich vytvoriť atraktívnu ponuku vzdelávania v podobe rôznych kurzov. Musíme vytvoriť dobré materiálne podmienky na vzdelávanie a využívať právomoci, ktoré má územná školská samospráva. Týka sa to tak mzdového ocenenia školských manažérov a pedagógov, ako aj učebných pomôcok a celkovej úrovne škôl, školských jedální a internátov. Ak majú naše školy kultivovať mladých ľudí, nemôžu vyzerať ako zanedbané areály na poslednom mieste priorít. Našim cieľom je postupne znižovať nahromadený investičný dlh voči stredným školám a zabezpečiť ich nutnú rekonštrukciu. Budem tiež presadzovať, aby sa školské areály viac otvorili verejnosti.

Riešenia pre moderné a kvalitné školy

 • Budeme finančne a inak podporovať dobrých a kvalitných učiteľov.
 • Zmeníme aktuálny princíp, keď sa študenti do škôl len naberajú a opäť zavedieme výber podľa kvality.
 • Zavedieme osobitné odmeňovanie riaditeľov škôl za mimoriadne dobré výsledky práce.
 • Otvoríme školy pre občianske združenia a spolky.
 • Budeme podporovať zakladanie školských firiem a cvičných firiem.
 • Zlepšíme prepojenie stredných škôl s vysokými školami a
 • Zvýšime spoločenské postavenie učiteľov.
 • Zavedieme transparentné kritériá pre financovanie stredných škôl.
 • Upravíme financovanie stredných škôl v pôsobnosti kraja tak, aby nedoplácali na zapojenie sa do duálneho vzdelávania.
 • Budeme presadzovať, aby sa školské areály mimo vyučovacích hodín otvorili pre širokú verejnosť a aby tak aj obyvatelia blízkeho okolia získali možnosti využívať školské športoviská pre šport a relax.

8. PRIESTOR PRE KULTÚRU

Mojim cieľom je vytvoriť z Bratislavského kraja miesto, kde to žije. Miesto, ktoré má úctu k histórii a pamiatkam, ktoré podporuje cestovný ruch a organizáciu voľnočasových podujatí. Kultúrne zariadenia nie sú výrobné podniky. Ale nemôžu to byť ani pasívni konzumenti župných peňazí. Župa pod mojím vedením bude odmeňovať tvorivých pracovníkov a inštitúcie, ktorí dokážu svojou kvalitou a významom uspokojovať potreby občanov kraja, turistov a zároveň ďalej pozitívne formovať  kultúrne povedomie. Župa by mala zvláštnu pozornosť venovať oživovaniu významných pamiatok aj v mestách a obciach mimo Bratislavy.

Riešenia pre kultúru

 • Budeme podporovať kultúrne a spoločenské podujatia v kraji – finančne a marketingovo.
 • Ponúkneme nevyužité budovy župy mestu, mestským častiam, obciam a neziskovým organizáciám pre komunitné projekty a kultúrno-spoločenské podujatia.
 • Zasadíme sa o dôstojné a profesionálne podmienky pre fungovanie Bratislavského bábkového divadla, Divadla Ludus a ďalších.
 • Budeme podporovať kultúrne podujatia nielen v Starom meste Bratislavy, ale podporíme pouličné kultúrne podujatia vo všetkých častiach kraja.
 • Budeme presadzovať rovnomernejšie rozloženie kultúrnych inštitúcii v rámci nášho kraja.
 • Župa bude iniciovať rekonštruovanie synagógy v Senci a dokončenie opravy synagógy v Malackách a ich ďalšie využitie ako významných regionálnych kultúrnych centier.

9. CESTOVNÝ RUCH

Bratislavský kraj je svojou výhodnou geografickou polohou predurčený na rozvoj cestovného ruchu. Ročne navštevuje náš región takmer milión návštevníkov. Priemerne tu však strávia len menej ako dve noci a odchádzajú preč. Preto by sme chceli dať dôraz na zlepšenie služieb a ich previazanie s turistickými destináciami. Náš kraj dokáže ponúknuť viac.

Riešenia pre cestovný ruch v kraji

 • Budeme podporovať zapájanie odborníkov z oblasti cestovného ruchu a marketingu, s cieľom zlepšiť ponuku turistických destinácií v kraji.
 • Dobudujeme sieť turistických informačných tabúľ (hnedých) pri cestách, pre zlepšenie orientácie turistov v našom kraji.
 • Zlepšíme informovanosť o krásach nášho kraja vydávaním propagačných materiálov, máp a zlepšením prehľadnosti informačných webových stránok a ich jazykovej vybavenosti.
 • Podporíme budovanie a siete turistických Info-Pointov a zlepšenie ich služieb.
 • Budeme podporovať rozvoj cykloturistiky, turistiky, vodných športov, náučných chodníkov a infraštruktúry pre voľný čas a rekreáciu.
 • Postaráme sa o opravu a údržbu historických a prírodných zaujímavostí v Bratislavskom kraji.
 • Budeme presadzovať, aby vstupné turistické body boli dôstojnými a reprezentatívnymi priestormi a nie hanbou nášho kraja. Týka sa to najmä hlavnej stanice, osobného prístavu, autobusovej stanice.
 • Zintenzívnime spoluprácu v rámci cezhraničnej spolupráce, čerpania financií z európskych fondov pre rozmach cestovného ruchu, kultúry a športu vo všetkých regiónoch Bratislavského kraja.
 • Zrealizujeme cielenú marketingovú kampaň na obyvateľov Viedne.

10. ODBORNE SPRAVOVANÁ ŽUPA

V riadení župy chýba manažérsky prístup. Pozície sú často obsadzované na základe osobných kontaktov a nie kvalít uchádzačov. Práca zamestnancov nie je vyhodnocovaná a odmeňovaná na základe ich výkonu, čo vedie k neefektívnej práci úradníkov a demotivácii kvalitných zamestnancov. Činnosť župy nie je orientovaná na výsledok a naplnenie cieľov.

Odborne spravovaná župa pod mojím vedením

 • Prinesiem do riadenia župy efektívne a overené manažérske postupy.
 • Zavedieme systém osobných cieľov (KPI) každému zamestnancovi, pričom príplatky k základnému platu zamestnancov budú variabilné na základe plnenia cieľov.
 • Zavedieme osobnú finančnú zodpovednosť zamestnancov za nehospodárne nakladanie s verejnými financiami.
 • Rozpracované ciele pre župu na štvrťroky budeme pravidelne vyhodnocovať pred župným zastupiteľstvom a verejnosťou.
 • Výber zamestnancov na riadiace pozície bude prebiehať formou otvoreného výberového konania. Každý uchádzač o zamestnanie na župe bude musieť dokázať, že jeho skúsenosti a kvalifikácia sú dostatočné pre danú pozíciu.
 • Župa slúži občanom, nie naopak. Zrušíme metódy práce ako neochotu, nekomunikatívnosť a zbytočnú byrokraciu.
 • Vytvoríme pravidelné pracovné skupiny starostov a starostiek, ktoré pomôžu lepšej spolupráci v rámci kraja.
 • Kanceláriu prvého kontaktu zreorganizujeme a presťahujeme tak, aby bola dostupnejšia pre všetkých občanov kraja v blízkosti rušných dopravných bodov (napríklad v blízkosti stanice) a aby bola otvorená počas celého týždňa.

Ak má kraj dobre fungovať a vedieť zaplatiť svoje priority, musí mať dobre nastavené dlhodobé hospodárenie – bez vytvárania dlhov a bez predražených verejných obstarávaní. Základný princíp, ktorý presadzujeme, je hospodárnosť.  V praxi to znamená:

 • Žiadne zbohatlícke maniere.
 • Žiaden prepych.
 • Aj na župe musí existovať posudzovanie efektívnosti najmä pri kapitálových výdavkoch, teda program hodnota za peniaze.
 • Znižovanie zadlženia v súlade s rozpočtovým plánom do roku 2021.

Riešenia pre hospodárne spravovanú župu

 • Rozumnou mierou znižovať zadlženie kraja tak, aby bol zároveň vytvorený priestor pre rozvojové projekty kraja.
 • Každoročne pripravovať rozpočet za účasti poslancov zastupiteľstiev, komisií, nezávislých odborníkov a podrobiť ho verejnej prezentácii a pripomienkovaniu.
 • Každá investícia bude povinne podrobená analýze hodnoty za peniaze, aby bolo zaručené, že osoh z investovaných peňazí bude najlepší možný pre občanov a že sa nebudú míňať peniaze na zbytočnosti.
 • Podporím zavedenie väčšej spoluúčasti obyvateľov na rozhodovaní v župe. Zavediem občiansky rozpočet, vďaka ktorému budú môcť obyvatelia župy rozhodnúť o použití časti prostriedkov.

Spolupráca s obyvateľmi kraja nesmie začínať a končiť hlasovaním vo voľbách raz za štyri roky. Za veľmi efektívny nástroj, ako môže každý obyvateľ kraja ovplyvňovať dianie, je pretaviť svoje návrhy do rozpočtu a do fungovania jeho rozhodovacích štruktúr.

Riešenia pre spoluúčasť obyvateľov na rozhodovaní

 • Budeme používať občiansky rozpočet ako nástroj na zapájanie obyvateľov do rozhodovania o použití časti finančných prostriedkov z rozpočtu kraja.
 • Budeme organizovať verejné diskusie k zásadným rozhodnutiam kraja a k významným investičným projektom.
 • Zapojíme do rozhodovania o odborných témach kraja obyvateľov prostredníctvom stálych poradných orgánov župana, do ktorých vtiahnem volených predstaviteľov samospráv, zástupcov neziskového sektora a  odborníkov.
 • Vytvoríme trvalý poradný mechanizmus pre poslancov zastupiteľstiev z radov zamestnancov župy tak, aby poskytovali poslancom dostatočné odborné zázemie a rovnosť prístupu k informáciám nevyhnutých pre kvalitné rozhodovanie pri schvaľovaní materiálov.

Nachádzame sa v 21. storočí, kedy moderné technológie môžu efektívne pomáhať odbúravať zbytočnú byrokraciu, zrušiť vypĺňanie papierových tlačív a nekonečné státie v rade. Napriek tomu máme vážne rezervy vo využívaní elektronickej komunikácie úradov s občanmi.

Riešenia pre modernú župu

 • Budeme prevádzkovať projekt elektronizácie služieb samosprávy tak, aby bolo možné vybavovanie všetkej bežnej agendy občanov elektronicky.
 • Zrušíme papierové tlačivá, budeme eliminovať komunikáciu úradov s občanom klasickou poštou a elektronizovať všetky procesy vybavovania žiadostí na úradoch tak, aby občan mohol sledovať ich stav a zodpovedné osoby a to aj s ohľadom na staršie osoby.
 • Na stránke samosprávy zverejníme informácie formou otvorených dát v strojovo spracovateľnej forme (open data).
 • Vytvoríme internetové a mobilné aplikácie, ktoré budú občanom poskytovať užitočné online informácie týkajúce sa chodu kraja ako napríklad – monitorovanie rozkopávok, parkovanie, doprava, zabratie verejného priestranstva, podujatia, daňové povinnosti, poplatky a pod.
 • Pomocou dát budeme analyzovať kľúčové procesy v postupoch kraja so zámerom navrhnúť ich zefektívnenie.
 • Spustíme program stáží pre študentov vysokých škôl v župných inštitúciách za účelom zvyšovania kvality práce inštitúcii a ďalšieho rozvoja odborných kapacít budúcich zamestnancov kraja.
 • V rámci zachovania kvalitnej tvorby politiky a výkonu verejnej služby vytvoríme priestor pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov župy a poslancov.

Župa má významné organizačné, schvaľovacie a kontrolné kompetencie pri čerpaní eurofondov v Integrovanom regionálnom operačnom programe pre Bratislavský kraj. Našou prioritou bude nakladanie s peniazmi európskych daňovníkov tak, aby župa nebola zaradená na čiernu listinu príjemcov peňazí.

Riešenia pre využitie európskych peňazí

 • Využijeme každú jednu príležitosť získať na rozvoj kraja financie z fondov EÚ.
 • Zlepšíme poradenstvo pre žiadateľov o eurofondy.
 • Pretvoríme Kanceláriu Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli na účinný  „informačný uzol“ tak, aby sa maximalizovali úžitky z členstva Slovenska v Európskej únii.
 • Budem pokračovať v tradícii a využívať  bruselskú kanceláriu na stáže pre študentov z Bratislavského samosprávneho kraja.